Achtergrond van chronische ziekten

Wij leven in grote welvaart

Tegenwoordig leven wij in grote welvaart en maken veel gebruik van technische apparatuur, van ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen en vele kant-en-klare voedingsmiddelen en maaltijden "verlichten" ons leven.

Helaas heeft deze welvaart ook zijn keerzijde! Ons voedsel, ons huis en ons milieu is doordrongen van ontelbare chemische stoffen waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van vele ziekten.

Als het vat overloopt

Op de moderne mens van tegenwoordig werken steeds meer vervuilingen in. Zo zijn er chemische toevoegingen in ons drinkwater en onze levensmiddelen. We staan bloot aan stralingen van o.a. mobiele telefoons, zendmasten en computers en in ons milieu bevinden zich vele giftige stoffen. Ook worden er ontelbare chemische substanties gebruikt in land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen in mens- en dierlijke geneeskunde.

Geen wonder dat we ziek worden. Het spreekwoordelijke vat loopt bij veel mensen over. Dit tekent zich af in de vorm van lichamelijke aandoeningen variërend van "je niet lekker voelen" tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten. Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Veel en langdurige opgehoopte vervuiling kan te veel eisen van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Belangrijke uitvindingen in de techniek hebben tot onverwachte ontwikkelingen in de geneeskunde geleid

Tegenwoordig ontvangen wij beelden via de ether en de kabel en kunnen mensen over duizenden kilometers informatie met elkaar uitwisselen. Ook op andere terreinen zien wij snelle technische ontwikkelingen.

Uitvindingen op het gebied van de biofysica en de quantummechanica hebben tot onverwachte mogelijkheden in de techniek geleid. Deze kennis werd op het terrein van de reguliere geneeskunde tot nu toe slechts beperkt toegepast maar vormde wel de basis van de BICOM® Bioresonantie-therapie.

Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, enz. Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkende karakter. Dit individuele energetische karakter van een stof, wordt ook wel het "frequentiespectrum" genoemd.

Cellen communiceren met elkaar

Wij leven in een tijdperk van communiceren en informatie. Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen ( zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

Zodra de communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk kunnen hierdoor ziektesymptomen ontstaan zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

De ziektesymptomen openbaren zich juist daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.