Verloop van de BICOM bioresonantietherapie

Tijdens de therapie worden storende frequentiepatronen door de Bicom gemoduleerd (omgezet) tot therapiefrequenties die vervolgens via elektroden aan de patiënt worden toegediend.

De lichaamseigen regulatie wordt hierdoor weer op gang gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen.

Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten uitgeschakeld. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen, met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.

De zelfgenezende krachten kunnen zo weer actief worden.

Verloop van de Bioresonantietherapie

1. De diagnose
Met een specifieke, pijnvrije test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte opgespoord worden.

2. De behandeling

Middels het stellen van de diagnose weet de therapeut welke belastingen uw lichaam het minst kan verdragen en welke gepaste therapie nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met de patiënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen.

Tijdens de behandeling met het Bicom-apparaat worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kan de patiënt in een rustige ontspannen houding zitten of liggen terwijl hij wordt behandeld. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Het eerste consult duurt één uur. De therapie is absoluut pijnvrij en wordt meestal als aangenaam ervaren.

Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd en medicijngebruik, etc.

INFORMEER UW BEHANDELEND THERAPEUT ALTIJD OVER VERANDERINGEN IN UW GEZONDHEIDSTOESTAND!

Behandelbaar

De BICOM Bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute en chronische allergieën, chronische aandoeningen van maag, darm, lever en gal. Maar ook bij huid- en longaandoeningen, pijnklachten, migraine, problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O.-problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsels en blessures alsmede het opheffen van energetische blokkaden. Tevens kan de Bicom Bioresonantietherapie worden ingezet bij het stoppen met roken.

Wat kunt u doen om uw bioresonantie-behandelingen effectief te ondersteunen?

Wij adviseren u tijdens de gehele serie behandelingen géén varkensvlees of worstsoorten te eten, omdat deze het lymfesysteem te zwaar belasten. Gebruik zo weinig mogelijk suiker. Suiker beschadigt de darmbacteriën en bevordert vele met de darm en alvleesklier verwante ziekten. Tijdens de hele behandeling dient u veel mineraalarm water te drinken: dagelijks 1,5 tot 2 liter. Alleen mineraalarm water kan de door de therapie losgemaakte schadelijke stoffen uit het lichaam verwijderen en is dus de ideale drank om te ontgiften. Tijdens de therapie dient u tenminste 6 uur voor en 6 uur na de behandeling géén koffie en alcohol te gebruiken. Geef uw lichaam voldoende rust.

Opmerking:

Moeheid na de behandeling, een warm of koud gevoel of soms licht transpireren zijn reacties op de therapie en zijn over het algemeen van korte duur.