HYDROTHERAPIE

Onze praktijk geeft hydrotherapie in groepsverband en individueel. De groepstherapie vindt plaats in zwembad BinnenZee in Noordwijk. De individuele therapie vindt plaats in zwembad De Schelft in Noordwijkerhout.

Hydrotherapie

Hydrotherapie Dennis Oostdam

Hydrotherapie is een erkende behandelmethode voor chronische klachten zoals artrose, orthopedische klachten en reumatische klachtenbeelden. Het heeft een positief effect op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (mobiliteit, zelfverzorging, pijn/ongemak en angst/depressie).

Groepstherapie Zwembad BinnenZee Noordwijk

Lestijden:

   Maandag:
   Maandag:
11.00 - 12.00 uur
12.00 - 13.00 uur

 

U kunt zelf hiervoor een kaart kopen bij de balie van het zwembad. Een 10-rittenkaart (14 weken geldig) kost 102,25 euro en een losse kaart kost 11,00 euro. Bij langdurige vakanties of ziekte kan men de 10-rittenkaart inleveren bij het zwembad. Bij activering is men verplicht de kaart met +10 ritten te activeren. Bijvoorbeeld: als er nog 4 lessen opstaan voor een lange afwezigheid komen er bij activering 14 lessen op te staan. In de basisschoolvakanties is er op maandag een les van 11.00 tot 12.00 uur waarbij iedereen welkom is.

Individuele therapie zwembad De Schelft Noordwijkerhout

Deze therapie is te vergelijken met normale therapie in de fitness alleen vindt de behandeling plaats in het water. Individuele hydrotherapie is te combineren met therapie in de fitness bij chronische indicaties en revalidatie. Onder andere de stap van “met krukken lopen” naar “zonder krukken lopen” wordt hierdoor geleidelijker genomen. In het water ervaren mensen ook minder angst bij de eerste stappen van de revalidatie.

Indicaties voor therapie:

  • Orthopedische aandoeningen (TKP, THP, herstel na een operatie)
  • Chronische en/of neurologische aandoeningen (CVA, Parkinson, MS, etc.)
  • Evenwichtsstoornissen / valpreventie.

Vergoeding / duur / wanneer?

De therapie duurt ongeveer 30 minuten en wordt vergoed uit de aanvullende verzekering of uit de basisverzekering bij chronische indicaties. Therapie is mogelijk op de dinsdag en vrijdag aan het begin van de middag.