Tarieven Manuele therapie

Een consult Manuele therapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt informeren bij uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, daardoor kunnen wij uw behandeling voor manuele therapie rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar.

Wanneer u de kosten voor de manueel therapeutische behandeling niet vergoed krijgt, dan ontvangt u een nota van ons. In dit geval vragen wij u om een machtiging voor automatische incasso te tekenen.

De tarieven voor 2018 zijn als volgt:

Manuele therapie € 44,50
Manuele therapie aan huis € 56,50

Voor klachten m.b.t. fysiotherapie en manuele therapie kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).